My Space - Strategia Odnajdywania Miejsca Marka Mardosewicza.