Dostępne strategie

Strategia Powtarzalności Hanny Kaszewskiej
Teoria Otwartości Valerii Latorre
MySpace - Strategia Odnajdywania Miejsca Marka Mardosewicza
Jeszcze Nienazwana Strategia Marty Krysińskiej [WIP]
Jeszcze Nienazwana Strategia Jorge Suárez-Quiñones Rivas [WIP]